Logo eComBot
What is eComBot ?
Why you need it ?
What it serves ?
Spec & Style
Go get it !
Service Center
What's New
English    
 
 
 
 
ศูนย์รวมบริการ
 
บริการสร้างร้านด่วน
2 วิธีสำหรับ "การสร้างร้าน (e-Store) ของท่าน" แบบเร่งด่วน :
I   ลงทะเบียนแบบออนไลน์ !! Go!
II   เปิดร้านด้วยรหัสลับ Go!
  (ซึ่งท่านได้รับจากการซื้อ ชุดคิท eComBot™ (ขายโดยตัวแทนจำหน่าย) จากการสัมมนา หรือจากการส่งเสริมการขาย)
บริการระบบ Real-time Payment
บริการนี้ สำหรับท่านที่ประสงค์จะใช้เพียงระบบ รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต แบบเรียลไทม์ (Real-time/Online Credit Card Payment System) เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดใช้ระบบ Online Catalog และ Shopping Cart กับ eComBot™ ทั้งนี้ โดยเพียงแต่ท่านส่งค่า พร้อมตัวแปร การสั่งซื้อจากระบบ Shopping Cart ของท่าน มายัง ระบบบริการนี้ ระบบก็จะต่อเข้าสู่ การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยอัตโนมัติ สนใจใช้บริการ เชิญ Go! หรือลงทะเบียน การขอใช้บริการระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
บริการปรับปรุง/แก้ไขร้านค้าของท่าน
บริการนี้ สำหรับท่าน ที่ได้เปิดร้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล ของบริษัท สินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย นอกจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถที่จะออกรายงานการขาย ภายใต้บริการนี้ได้ด้วย ถ้าท่านได้ลงทะเบียนเปิดร้าน ไว้เรียบร้อยแล้ว เชิญ Go! เข้าสู่ การปรับปรุงร้านของท่าน ได้เลย
บริการต่ออายุสมาชิก (เช่าร้าน)
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้หนึ่ง ที่ซื้อชุดคิท eComBot™ ท่านจำเป็นที่จะต้องต่ออายุก่อนวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ ในซองคิท และนอกจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถต่ออายุ การเช่าร้านค้าของท่าน หลังจากที่ หุ่นยนต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเรา ได้ปิดร้านค้าของท่าน (อันเนื่องมาจาก การไม่ได้รับชำระเงิน ตามรอบปกติ) ท่านสามารถใช้บริการได้ที่นี่ !! เชิญ Go! ได้เลย
บริการเพิ่มจำนวนสินค้าในร้าน
ถ้าจำนวนสินค้า ที่ให้ตามมาตรฐาน ไม่เพียงพอสำหรับ การค้าขาย ท่านสามารถเพิ่มจำนวนสินค้าได้ อีกไม่จำกัด โดยเพิ่มได้ครั้งละ 15 รายการ ได้ที่นี่ !! Go!
 
  
| ร้านสาธิต | สั่งซื้อ | แก้ไขร้านค้า | FAQ |

Disclaimer and © Copyright 1999 - Max Savings Co., Ltd. All rights reserved.