myriam jessier eveI7MOcSmw unsplash - ระบบชำระเงินอีคอมเมิร์ซ

การชำระเงินค่าสินค้าที่ทำได้ง่ายเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ หรือการค้าขายออนไลน์ จึงพยายามเพิ่มระบบและช่องทางชำระเงินออนไลน์ ให้ทันต่อ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และเพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซชั้นนำซึ่งรวมทั้ง Shopee และ Lazada มีบริการช่องทางชำระเงินทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้

Lazada มีให้เลือก 7 ช่องทาง

paul felberbauer idNOBU5k 80 unsplash - ระบบชำระเงินอีคอมเมิร์ซ

การชำระเงินกับ Lazada สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งในจำนวน 7 ช่องทาง ดังนี้

1. บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ของ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพ ซิตี้แบงก์ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีเฟิร์ซช้อยส์ ธนชาต และยูโอบี

2. Lazada Wallet

mayofi f8xzTx4Vd2c unsplash - ระบบชำระเงินอีคอมเมิร์ซ

3. Mobile Banking หรือ ATM ของ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และกรุงศรีอยุธยา

4. Online Banking หรือ iBanking ของ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงไทย กสิกรไทย ธนชาต และกรุงศรีอยุธยา

ales nesetril ex p4AaBxbs unsplash - ระบบชำระเงินอีคอมเมิร์ซ

5. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven

6. ทรูมันนีวอลเล็ต

7. ชำระเงินปลายทาง

annie spratt E9NE0qcq74k unsplash - ระบบชำระเงินอีคอมเมิร์ซ

สำหรับการชำระเงินกับ Shopee ใช้ช่องทางเดียวกับ Lazada พร้อมกับอีก 2 ทางเลือก คือ Internet Banking และ AirPay Wallet แต่ Shopee ไม่มีบริการ Lazada Wallet เคาน์เตอร์เซอร์วิส และทรูมันนีวอลเล็ต